ข่าวเด่นประจำวัน

Image not available

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

" น้อมเกล้าใส่กระทง…

Hits:60

" น้อมเกล้าใส่กระทง ถวายองค์ราชา" ประเพณีลอยกระทง ปี 2559

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยนายศั...

Read more

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดปั…

Hits:134

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะในชุมชน

     วันที่ 30 มีนาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกับชุมชนวัดโพธิ์รับซื...

Read more

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แ…

Hits:144

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด

เทศบาลตำบลประโคนชัยอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง...

Read more

รับซื้อขยะรีไซเคิล ชุมชน…

Hits:195

รับซื้อขยะรีไซเคิล ชุมชนระเนียด

     วันที่ 21 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดทำโครงการการ...

Read more

ตรวจรับงานจ้าง

Hits:178

ตรวจรับงานจ้าง

     วันที่ 20 เมษายน 2558 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งเสาธงประจำโรงเรียนเทศบาลตำบลปร...

Read more

13 เมษา สืบสานประเพณีสงก…

Hits:150

13 เมษา สืบสานประเพณีสงกรานต์...ปีใหม่ไทย

     เทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำป...

Read more

12 เมษา สืบสานประเพณีสงก…

Hits:164

12 เมษา สืบสานประเพณีสงกรานต์...ปีใหม่ไทย

     เทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำป...

Read more

เตรียมความพร้อมรับมือ 7 …

Hits:175

เตรียมความพร้อมรับมือ 7 วันอันตราย

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 รองพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย และ จ.อ. อภ...

Read more

โครงการจัดทำแผนชุมชน ประ…

Hits:153

โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัยได้จัดทำแผน ชุมชน ประจำป...

Read more

ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2…

Hits:160

ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกับอำเภอประโคนชัย กำหนดจัดงานพิธีถวาย...

Read more

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

Hits:158

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

     เทศบาลตำบลประโคนชัยได้สนับสนุนงบประมาณ 60,000 บาท ให้แก่วัดกลางจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ...

Read more

ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี…

Hits:216

ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี..ชีวีมีสุข

     วันที่ 1 เมษายน 2558 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลประโคนชัย จัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพด...

Read more

จัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี …

Hits:190

จัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี 7 คน

     วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายประสงค์ พวงค์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธ...

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุ…

Hits:164

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นางสาวสุนิสสา ทองศรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักป...

Read more

กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มส…

Hits:255

กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีทัศนศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุแล...

Read more

เปิดสอบตำแหน่งงานราชการ

ทำเนียบผู้บริหาร

รายงานสภาพอากาศ

โพลล์สำรวจความคิดเห็น

สำรวจการใช้บริการเว็บไซต์

ท่านคิดว่าท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ในระดับใด

0
มากที่สุด
0
มาก
0
ปานกลาง
0
น้อย
0
น้อยที่สุด
Add a new response!
The vote has not started yet! It starts on วันอังคาร, 11.พฤษภาคม 2556 (00:00).

jVS by www.joomess.de.

Login Form