ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตฯ

ในวันที่ 5 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลส์คอนกรีต (Overlay) และฝ่าบ่อพักถนนมหาราช จาก ทล. 2445 (พื้นที่คาบเกี่ยวอบต.ประโคนชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยบริษัทสุนีย์กรุ๊ปจำกัด ในราคา 5,812,222 บาท

image01

แจ้งเตือนผู้ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขให้ระมัดระวัง

เทศบาลตำบลประโคนชัย ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขให้ระมัดระวัง เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารโดยดำเนินการ ซ่อมหลังคา เพดาน ติดตั้งกันสาด และทาสีอาคาร

image01

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต ทต.ปช. ประจำเดือนม.ค.64

กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรในยามค่ำคืน พบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเสียหาย แจ้ง 044-671368 ต่อ 123 หรือ แจ้งที่ FB : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage / ID Line : @kox050

image01

ล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโควิด - 19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีกำหนดล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง

image01

ตั้งจุดคัดกรองที่ตลาดไนท์ประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัยไม่นิ่งนอนใจในเรื่องแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทำการตั้ง​ บริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสให้กับประชาชนพร้อมทั้งขอข้อมูลประชาชนโดยกรอกลงในทะเบียน หรือสแกน "ไทยชนะ" ก่อนเข้าตลาดไนท์ทุกครั้ง เป็นการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดไนท์ประโคนชัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านพร้อมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

image01

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร เกิดแกนนำที่มีความรู้และใช้ประโยชน์สามารถเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ไอโอดีน สามารถช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอพอกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858