ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกดินโคลนฯ

ในวันที่ 25 เมษายน 2565 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่โครงการขุดลอกดินโคลน วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำทางน้ำ 2 โครงการ คือ 1. จากห้วยตาสะอาด ชุมชนศูนย์การค้า ถึงถนนประโคนชัย - อำเภอบ้านกรวด (ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง) 2. จากสามแยกข้างโรงเรียนวัดแจ้งฯ ถึงถนนประโคนชัย - อำเภอบ้านกรวด (ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ก่อสร้าง)

image01

จัดเก็บขยะติดเชื้อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลประโคนชัย ลงพื้นที่จัดเก็บขยะติดเชื้อในชุมชนเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

image01

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวที่กักตัวประจำเดือน เมษายน 65

ในช่วงเดือน เมษายน 2565 เทศบาลตำบลประโคนชัย นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ครอบครัวที่กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

image01

ซ่อมแซมไฟสาธารณะ

กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยให้ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรในยามค่ำคีน พบเห็นไฟฟ้าสาธารณเสียหายแจ้งได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัย โทร 044-671368ต่อ 123 หรือfacebook : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

ล้างตลาด ตามมาตรการป้องกันโควิด

ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างตลาดสดเทศบาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้เป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัย และกำชับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

image01

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ "วันท้องถิ่นไทย"

ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีร่วมกับส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858