ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ระดับพื้นที่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมลงตรวจประเมินพื้นที่จริง ณ วัดกลางประโคนชัย ชุมชนวัดแจ้ง และสวนสาธารณหนองระแซซัน ผลการประเมินเป็นเช่นไรจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป เทศบาลตำบลประโคนชัยขอขอบพระคุณประชาชนที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและการตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

image01

คนประโคนชัยน้ำใจงามสนับสนุนการทำงานของหน่วยคัดกรอง

คนประโคนชัยน้ำใจงามร่วมมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองประชาชน ในนามเทศบาลตำบลประโคนชัยขอขอบพระคุณน้ำใจจากพี่น้องประชาชน

image01

โครงการขับเคลื่อนและบูรณาฯ

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ เลากลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มีนายศราวุธ บุบผารัตน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

image01

มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลประโคนชัย มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย และกำชับให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างอยู่ในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

image01

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย จำนวน 27 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858