ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  เตือน ‼️ อย่าชะล่าใจ ถูก🐹🐱สุนัข-แมวกัด​ ข่วน​ แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย

กรมควบคุม​โรค​ เตือน​ อย่าชะล่าใจเมื่อถูกสุนัข-แมวกัด​ ข่วน​ ให้เข้ารักษา แม้มีแผลเพียงเล็กน้อย 👉👉แนะยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 🔴1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์ 🔴2.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน 🔴3.อย่าแหย่ สัตว์เพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้ 🔴4.อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน 🔴5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

image01

น้ำอัดลม สูตรน้ำตาล 0% ใครว่าไม่อ้วน

การดื่มน้ำอัดลม น้ำตาล 0% ยิ่งเสี่ยงอ้วน เนื่องจากน้ำอัดลมนี้ใส่น้ำตาลเทียม ที่ให้แต่รสหวานแต่ไม่ให้พลังงาน จึงทำให้มีความต้องการกินอาหาร หรือเครื่องดื่ม มากขึ้น หิวบ่อยขึ้น เสี่ยงอ้วน

image01

สร้างการรับรู้ความตะหนักรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์

สร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และประชาชนในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

image01

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

เทศบาลตำบลประโคนชัยขอแสดงความชื่นชมนายประเทือง เรืองไพศาล พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ในกระเป๋ามีเอกสารประจำตัวและเงินจำนวน 30,000 บาท มอบให้แก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย จึงขอเชิดชูเกียรติความดีให้แก่นายประเทือง เรืองไพศาลและครอบครัว และขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวประโคนชัยต่อไป

image01

Kick Off การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกในครัวเรือน ลดโลกร้อนฯ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมการทวบสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะ การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเดินแบบจากขยะรีไซเคิล ซุ้มกิจกรรมการคัดแยกขยะ และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี

image01

เทศบาลตำบลประโคนชัยผ่านการประเมิน ITAด้วยคะแนน 97.71

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้คะแนนรวมสูงที่สุด 1 ใน 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนน 97.71 ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนประเภทต่างๆดังนี้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ผลการประเมิน 98 คะแนน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผลการประเมิน 93.48 คะแนน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ผลการประเมิน 100 คะแนน

image01

 

 
 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858