ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  รองชนะเลิศอันดับ3 ระดับประเทศ"เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี2564 เทศบาลตำบลประโคนชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาเทศบาลประโคนชัยของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนตลอดไป

image01

ซ่อมแซมฝาบ่อพักเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัยซ่อมแซม และเปลี่ยนฝาบ่อพักบริเวณถนนอำนวยกิจ และบริเวณหน้าสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว

image01

โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัยจัดกิจกรรมวันคริสมาสเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี

image01

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ ทต.ประโคนชัย

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565

image01

ตรวจสถานที่กำจัดขยะรวม

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจสถานที่กำจัดขยะรวม เพื่อใ้หการกำจัดขยะเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล และมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858