ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

 

 • นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย
 • นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย
 • โทร. 09-3964-7893

 

 

 

 
 
 • นายประเสริฐ เลากลาง
 • รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย
 • โทร. 08-9283-5352
 
 • นายประหยัด นงประโคน
 • รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย
 • โทร. 08-5023-8182

 

 

 

   
 • นายบรรจง ศรีหาบุญทัน
 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • โทร. 08-5636-6688
 
 • นายภานุวัฒน์ วงศ์ศิริเลิศชน
 • เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • โทร. 09-6712-7045