ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

นายกเทศมนตรี ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขต ทต.ประโคนชัย 14 ต.ค. 63

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรในยามค่ำคืน พบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเสียหาย แจ้ง 044-671368 ต่อ 123 หรือ แจ้งที่ FB : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร เกิดแกนนำที่มีความรู้และใช้ประโยชน์สามารถเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ไอโอดีน สามารถช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอพอกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

13ต.ค.จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.19 เทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจถ้านับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคต

image01

13ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตฯ(ภาคเช้า)

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดกลาง พร้อมทั้งพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย โดยมีนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอประโคนชัยเป็นประธานในพิธี

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858