ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 

นายกเทศมนตรี 

ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจุดบริการร่วมกับอปพร.เทศบาลตำบลประโคนชัย บริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดความเร็ว​ ขับขี่ปลอดภัย​ และจัดตั้งจุดบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

image01

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย และประชาชนชาวประโคนชัย ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยมีนายพูนศักดิ์ ทองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

image01

โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลประโคนชัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี่สุขภาพทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจที่ดีโดยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ด้วยการออกกำลัง และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักคุณค่าของตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

image01

ร่วมโครงการ"เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเซราะตลุง"

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนโรงเรียนปันสุขเทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมพิธีเปิดโครงการ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเซราะตลุง" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมีนายศักรินทร์ คูณประโคน รักษาราชการแทนนายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี และครั้งต่อไปมีกำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

image01

เข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวอาณดา ห่วงประโคน รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมโมเดน่าบายเฟรเซอร์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนของประชาชน เทศบาลตำบลประโคนชัยจะทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานให้กับทุกครัวเรือนต่อไป

image01

รับคณะศึกษาดูงานจากทต.สันผักหวาน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยมีนางสอางค์ หงษ์อินทร์ ตัวแทนกลุ่มรับซื้อขยะเป็นตัวแทนนำเสนอการดำเนินการของกลุ่มรับซื้อขยะ ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

รับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครลำปาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย นักเรียนโรงเรียนปันสุข อสม.เทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมกันรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงศึกษาพื้นที่จริง

image01

รับใบประกาศเกียรติคุณฯ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA1002) และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ (EHA 4003) จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในงาน EHA Forum 2019:Green for All ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

image01

พิธีเปิดโครงการผันน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายธีวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผันน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

image01

ภารกิจเตรียมพื้นที่รองรับการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประโคนชัยทุกภาคส่วนระดมกำลังเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ซึ่งในช่วงแรกจะมีการปล่อยน้ำมาในคืนนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เพื่อทดสอบการรับน้ำของเครื่องสูบน้ำ/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะมีพิธีเปิดโครงการฯเพื่อปล่อยน้ำอย่างเป็นทางการโดยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้

image01

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตามวิกฤตภัยแล้งอำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่อำเภอประโคนชัย พร้อมทั้งเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏฺิบัติหน้าที่ ณ จุดผันน้ำอีกด้วย

image01

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัยรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลประโคนชัยโดยมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยนายกิตติ แก้วกระจ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. บุรีรัมย์ เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

image01

ประเมินอปท.ดีเด่นด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัยเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสนอผลงาน "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน ผลปรากฎว่าเทศบาลตำบลประโคนชัยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้ารับการประเมินในระดับประเทศต่อไป

image01

ร่วมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์เกิดอัคคีภัย ณ กฟภ.ประโคนชัย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลประโคนชัยร่วมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์เสมีอนจริงกรณีไฟไหม้อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประโคนชัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีหน่วยงานร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

image01

กีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

image01

วิทยากรการจัดการขยะโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประโคนชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและนักเรียนได้มีความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมนิสัยในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัยเป็นวิทยากรในครั้งนี้

image01

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลประโคนชัย โดยนายพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme :LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

image01

สำรวจเส้นทางผันน้ำเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำประปาประโคนชัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และนายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจเส้นทางผันน้ำจากลำปะเทีย เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำประปาในอำเภอประโคนชัย คาดว่าจะได้ดำเนินการในเร็ววันนี้

image01

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมวันที่ 3

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลประโคนชัย) เป็นวันที่ 3 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

image01

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 18 ก.ย. 62

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวสุนิสสา ทองศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณอุทยานน้ำหนองระแซซัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม

image01

รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ"ดีมาก"

นายประสงค์ พวงไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ "ดีมาก" จากนายยุทธพล อังกินันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 พร้อมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยีนต่อไป

image01

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

image01

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 "การเผชิญเหตุอัคคีภัยขนาดใหญ่ขั้นรุนแรง" BRDx-62 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นและฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมและชำนาญการในการระงับเหตุ โดยสร้างสถานการณ์สมมุติ ในสถานที่จริงและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง ณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา

image01

กุ้งจ่อมประโคนชัย ไปไกลทั่วโลก

ด้วยความเข้มแข็งของชมรมกุ้งจ่อมประโคนชัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตั้งมานานร่วมสิบกว่าปี ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงผลักดันจากเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนทำให้สถานีโทรทัศน์ TPBS โดยรายการทุกทิศทั่วไทย มีความสนใจที่จะนำเสนอเพื่อให้คนทั้งประเทศและทั่วโลก ได้เห็นถึงวัฒนธรรมการถนอมอาหารและการแปรรูป ไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดจนได้สามารถรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้ขึ้นชื่อไปไกล กลายเป็นของฝากจากชาวประโคนชัย และผู้มาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ จะไม่พลาดของฝากอันขึ้นชื่อของคนประโคนชัย #กุ้งจ่อมประโคนชัยดังไกลทั่วโลก รับชมรายการได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/2328077847404013/

image01
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858